MANDALA

emine akı/ Kasım 3, 2017/ Uncategorized/ 0 comments

MANDALA Kırk bin yıl öncesine dayanan Mandala, ilk olarak  yaşama çekilmek istenen şeyleri elde etmek amacıyla mağara duvarlarına çizilen daire içine alınmış resimlerde görülmüştür. “Manda” Enerji/Öz, “La” Kap, Mandala’ya özetle; Enerjiyi tutan, saklayan kap diyebiliriz. Sanskritçe kökenli bir sözcüktür. Mandala desenleri dairesel bir form içindedir. Daire, bütünlüğü simgeler. Bir ucu sonsuza, diğeri de bedenimiz ve aklımıza kadar uzanır. Bundan yola

Read More